Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú vừa qua đã cập nhật quy định mới liên quan đến các đối tượng dự kiến nhập cảnh vào Nhật Bản 

Thời hạn của tư cách lưu trú thông thường là 3 tháng nhưng sẽ được điều chỉnh đặc biệt như sau: 

- Tư cách lưu trú được cấp trong thời gian từ 1/1/2021 đến 31/7/2021 sẽ có hiệu lực đến 31/1/2022. 

- Tư cách lưu trú được cấp từ ngày 1/8/2021 đến 31/1/2022 sẽ có hiệu lực 6 tháng kể từ ngày cấp.

Đối với các trường hợp đang xin tư cách lưu trú và có thay đổi về thời kỳ bắt đầu hoạt động, về nguyên tắc, chỉ thẩm tra thêm nội dung thư giải trình lý do của Cơ quan tiếp nhận phía Nhật Bản.

 

Đối tượng rời Nhật tạm thời (được cấp phép quay lại) trong thời gian đang làm thủ tục xin chuyển đổi tư cách lưu trú, gia hạn tư cách lưu trú hoặc xin tư cách vĩnh trú và chưa thể quay lại Nhật do ảnh hưởng dịch COVID-19, thì chấp nhận cho người thân hoặc nhân viên của Cơ quan tiếp nhận tại Nhật đứng ra nhận thay thẻ lưu trú được cấp theo thủ tục đang đăng ký và cho phép đối tượng đang ra khỏi Nhật Bản được quay trở lại Nhật theo sự cho phép tái nhập cảnh.

 

- Đối tượng không cấp tư cách lưu trú: Hãy tiến hành các thủ tục visa tại Cơ quan chức năng của Nhật tại nơi đang lưu trú.

- Đối tượng được cấp tư cách lưu trú (du học sinh, thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư….):

 

Đối tượng lưu trú trung – dài hạn tại Nhật (Du học sinh hoặc Thực tập sinh kỹ năng) rời Nhật tạm thời, không quay lại Nhật được do ảnh hưởng của COVID-19 và bị hết hạn thời gian lưu trú nên cần xin lại tư cách lưu trú thì về cơ bản chỉ cần thẩm tra Giấy đăng ký xin và Giấy lý do của Cơ quan tiếp nhận.